Zaposlenica Marijana Jović u obavljanju redovnih poslova u okviru projekta “Niste sami” (Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“). 😃  😃