Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH, brojčane oznake, Klasa:102-01/20-01/01, Urbroj:524-20-3 od 06. srpnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena –faza II“, brojčane oznake, Klasa:102-01/20-01/01, Urbroj:2195/01-02/01-20-5 od 23. srpnja 2020. godine, članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18) gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 16. rujna 2020. godine donosi

ODLUKU

o odabiru kandidatkinja

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf formatu