* 42 nova radna mjesta
* Skrb o 280 korisnika
* Higijenske potrepštine za korisnike
* 10 prekvalifikacija za pomoćnog kuhara
🙂
#3,5milijunakuna