Naš Projekt neumorno se nastavlja te nam svaki dan pristiže fotodokumentacija s terena, kao i pozitivna iskustva naših korisnika. ❤️❤️❤️