Naše zaposlenice rade s najugroženijim skupinama aktuane epidemije pa vode računa i o epidemiološkim mjerama za vrijeme obavljanja njihovih aktivnosti. 💪🙂