Još malo terenskih fotografija s terena, prikupljenih od strane naših koordinatorica pri provedbu terenske kontrole.