Zaposlenica Dragana Puljević sa korisnicom Programa. Slika, kažu, govori tisuću riječi, a svaka slika koja nam pristiže sa terena govori tisuću činjenica i argumenata neizmjerne vrijednosti Programa Zaželi. ❤❤❤❤❤