Naša zaposlenica Mirjana Matković u obavljanju redovnih zadataka u sklopu programa “Zaželi-Faza II” (Projekt Niste sami-Faza II).