Danas su održane prekvalifikacije naših djelatnica u zanimanje “pomoćni kuhar”. Nakon završetka Projekta, tržište rada biti će obogaćeno marljivom i kvalificiranom radnom snagom, ciljano prema deficitarnom zanimanju za kojim postoji realna potreba. 💪🐝🐝😁