Zaposlenica Veronika Bašić, sa svojim korisnicama u sklopu Programa “Zaželi-faza II”.